MAPLE BEAR GLOBAL SCHOOLS The best of Canadian education for a global future.

Školarina

Školarina uključuje nastavni plan i program Maple Bear, razvijen u  skladu sa najboljom kanadskom praksom i metodologijom, konstantnoj izloženosti deteta sredini u kojoj se govori engleski, nastava na srpskom za predškolce se odvija u skladu sa srpskim obrazovnim zahtevima korišćenjem kanadskih praksi i strategija učenja.

Za radnu godinu 2023 – 2024 godišnja školarina iznosi 8.400 EUR. Obroci, uniforme, obrazovni materijali i upisnina nisu uključeni u navedenu cenu. Budite slobodni da nas kontakirate putem email-a za više detalja.