MAPLE BEAR GLOBAL SCHOOLS The best of Canadian education for a global future.

Kanadska metodologija

DVOJEZIČNOST

Dvojezičnost je više od ovladavanja drugim jezikom: to znači naučiti razmišljati na dva jezika.

U Maple Bear-u deca uče uranjajući u dvojezično okruženje, razvijajući autonomiju i samopouzdanje.

KANADSKI EDUKATORI

Iskusni kanadski edukatori često posećuju naš vrtić, nudeći i obezbeđujući kvalitet našeg akademskog programa. Pored podrške, Maple Bear ima kompletnu strukturu obuke i pažljivo praćenje nastave koja se održava u svakoj učionici

AKADEMSKI PROGRAM

Maple Bear metodologija fokusira se na posmatranje i rešavanje problema, donošenje odluka, primenjujući ovaj koncept na sve discipline i oblasti znanja, kao što su jezik, matematika, nauka, informacione tehnologije, društvene nauke, muzika i umetnost. Kao deo ovog koncepta, učionice u Maple Bear-u su prostrane, stimulativne i prijatne za učenje.

GARANCIJA KVALITETA

Osiguranje kvaliteta koju koristi Maple Bear je procedura formalnih poseta školama Maple Bear-a koja se sprovodi sa tri cilja: da se obezbedi usklađenost sa striktnim akademskim i operativnim opredeljenjima Maple Bear Global-a, da se rukovodiocima škola pruži akcioni plan, koji ima za cilj stalno poboljšanje i obezbediti detaljan izveštaj koji će omogućiti stručnjacima Maple Bear-a da prate celokupnu istoriju poslovanja svake škole.