MAPLE BEAR GLOBAL SCHOOLS The best of Canadian education for a global future.

Predškolsko obrazovanje

Nastavni plan i program & metodologija

Svako dete zaslužuje najbolji mogući početak u životu i podršku koja mu omogućava da ostvari svoj potencijal. Deca se brzo razvijaju u ranim godinama i detetova iskustva između rođenja i pete godine imaju ogroman uticaj na njegove buduće mogućnosti. Maple Bear postavlja visoke standarde kako bi se obezbedila spemnost dece za osnovnu školu.

Razvoj i usvajanje jezika

Deca počinju sa pohađanjem Maple Bear škole sa postojećom osnovom u maternjem jeziku.
Učeći svoj prvi jezik deca prolaze kroz nekoliko faza u predvidljivom redosledu: slušanje, razvijanje razumevanja, govor, čitanje i pisanje.
Uzastopne faze počinju dok su prethodne faze još uvek u razvoju.
Kada Maple Bear deca nauče engleski kao novi jezik, njihov razvoj na engleskom prolazi kroz iste faze i kroz isti redosled kao što je to slučaj sa učenjem njihovog prvog jezika.
Istraživanja pokazuju da učenje dva jezika u ranom uzrastu pruža kako lingvističke tako i kognitivne prednosti.
Metodologija uranjanja u jezik koristi se u školama Maple Bear kako bi se razvile kompetencije na engleskom jeziku.
To znači da deca uče da slušaju, govore, čitaju i pišu na engleskom jeziku tako što su okruženi razgovorom i nastavom na engleskom jeziku.
Deca uče na engleskom jeziku već od prvog dana.
Pismenost, koja uključuje slušanje, govor, čitanje i pisanje, jedan je od najvažnijih ciljeva Maple Bear programa.


Maple Bear deci omogućava širok spektar znanja i veština koji pruža pravi temelj za dobar napredak u školi i u životu

.
Jezičke kompetencije

Do kraja obdaništa za stariji uzrast deca će efikasno komunicirati na engleskom jeziku slušajući i govoreći, dobro će razumeti abecedne simbole, moći će da čitaju jednostavne tekstove na engleskom, moći će da koriste fonične strategije za pristupanje novim rečima, biće sposobni da koriste strategije pisanja prikladne za početnike, i konačno, moći će da koriste medije i da odgovore na njih.

.
Lični i društveni razvoj

Deca će naučiti da dele, da poštuju druge, da slušaju i da razumeju da ljudi imaju različite talente i funkcije u našem društvu.

.
Nauka i tehnologija

Deca će pokazati radoznalost prema svetu prirode, pokazati znanje o karakteristikama uobičajenih materijala, identifikovati cikluse u prirodi koristeći tehnike posmatranja i sarađivati sa drugima u korišćenju računara u svim aspektima svog učenja.

.
Matematika

Deca će naučiti da rešavaju probleme.
Učiće o obrascima u okolini, konceptu broja, poređenjima, skupovima, osnovnim formalnim operacijama (npr. sabiranje i oduzimanje), o 2-D i 3-D objektima, jednostavnim grafikonima, osnovnim merenjima, proceni i osnovnoj verovatnoći.

Program ranog obrazovanja
zasnovan je na 4 stuba

+
Aktivno učenje

Maple Bear program ranog obrazovanja koristi prostore za učenje gde su moguće aktivnosti u velikim i malim grupama. Obezbeđen je odgovarajući prostor za učenje kako bi se zadovoljile različite potrebe i interesovanja dece.

+
Planske aktivnosti

Teme koje se prezentuju deci su tematske i objedinjuju znanja i veštine vezane za jezik, matematiku, nauku, informacione tehnologije, društvene nauke, muziku i umetnost.

+
Učenje jezika

Uranjanje u engleski jezik omogućava učenicima da razviju veštine razumevanja, komunikacije i pisanja na engleskom na prirodan način.

+
Praktičan rad u učionicama

Svi principi iz programa Maple Bear se sprovode u učionicama, kroz pažljivo planiranje i primenu najboljih praksi, testiranih i odobrenih u Kanadi.

Starosne grupe

.
Bear Care

Mlađe jasle (1-2 godine)

.
Toddler

Starije jasle (2-3 godine)

.
Nursery

Mlađa vrtićka grupa (3-4 godine)

.
Junior Kindergarten

Starija vrtićka grupa (4-5 godina)

.
Senior Kindergarten

Pripremno predškolska grupa (5+ godina)