MAPLE BEAR GLOBAL SCHOOLS The best of Canadian education for a global future.

Obrazovni standardi

Osnovna Kanadska obrazovna načela koja Maple Bear čine toliko uspešnim

+
Rezultati su jasno precizirani

Učenje je usmereno na postizanje vrlo specifičnih rezultata učenja. Jasno je šta deca treba da nauče.

+
Primenjuju se strategije nastave u kanadskom stilu

Kanadske strategije podučavanja podstiču nezavisnost učenika, jake veštine pismenosti, razmišljanje na višem nivou i rešavanje problema.

+
Ocenjivanje znanja učenika se zasniva na kanadskim standardima

U svakom slučaju, kanadski programi prevazilaze zahteve lokalnih organa za osnovno obrazovanje u svakoj zemlji.

+
Primenjuju se kanadski standardi učinka

Kanadski standardi učinka određuju rezultate učenja. Od Maple Bear učenika očekuje se da postignu nivo učinka sličan onom koji imaju Kanađani.

+
Koriste se sofisticirana učila

Učila uključuju knjige, manipulativne materijale, vizuelne materijale, elektronske medije i računarsku tehnologiju.

+
Nastavni plan i program izrađuju Kanadski stručnjaci

Kanadski stručnjaci izrađuju nastavni plan i program u Kanadi za predmete na engleskom jeziku.

Pretraga i često postavljana pitanja